Vadovybė ir formuotojai

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Rektorius – kun. doc. soc. m. dr. Saulius STUMBRA.

Studijų prefektas – kan. doc. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS.

Mokslo ir Studijų Tarybos pirmininkas – mons. prof. hab. teol. dr. Arvydas RAMONAS.

Auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS.

 

Lietuvos kunigų seminarijų propedeutinis kursas

Vadovas - kan. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

Dvasios tėvas – kun. relig. m. mgr., teol. lic. Saulius TOMOŠAITIS.

Ugdytojas – diak. rel. m. mgr. Valdemar ŠIRVINSKI.