Teologijos studijos

Valstybinis kodas:

6011NX001

Studijų sritis:

Humanitarinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptis:

Religijos mokslai

Studijų rūšis:

Universitetinės studijos

Studijų pakopa:

Vientisosios studijos

Studijų forma:

Nuolatinė

Studijų trukmė (metais):

6 m.

Kreditų skaičius

353

Suteikiamas laipsnis:

Religijos mokslų magistras

Akredituota iki:

2021-08-31

 

I Semestras

 

Privalomieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Lotynų kalba I/V

 601M032

2

Filosofijos įvadas

 601M017

6

Gamtos filosofija

 601M020

6

Logika

 601M031

6

Bendroji mokslo metodologija

601M035

2

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Užsienio kalba (italų) I/IV

 601M052

2

Užsienio kalba (anglų/vokiečių) I/II

 601M051

2

                                                                                                                                                                                                     Iš viso I semestre: 26 kreditai

 

II Semestras

 

Privalomieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Lotynų kalba II/V

 601M032

2

Psichologija (bendroji + vystymosi (a. t.))

 601M043

4

Metafizika

 601M034

6

Filosofijos istorija I/III

 601M016

10

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Užsienio kalba (italų) II/IV

 601M052

2

Užsienio kalba (anglų/vokiečių)II/II

 601M051

2

Lietuvos istorija

 601M029

2

 

Seminarai

 Kodas

Kreditai

Seminaras I

 601M059

-

                                                                                                                                                                                                   Iš viso II semestre: 28 kreditai

 

III Semestras

 

Privalomieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Lotynų kalba III/V

 601M032

2

Religijos psichologija

 601M067

6

Filosofijos istorija II/III

 601M016

10

Katechetika (su katechetine praktika)

 601M025

3

Filosofinė antropologija

 601M018

6

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Užsienio kalba (italų) III/IV

 601M052

2

                                                                                                                                                                                                  Iš viso III semestre: 29 kreditai

 

IV Semestras

 

Privalomieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Lotynų kalba IV/V

 601M032

2

Filosofijos istorija III/III

 601M016

5

Religijos ir Dievo filosofija

 601M044

8

Teologijos įvadas

 601M050

2

Etika

 601M015

8

Katechetikos metodologija (su katechetine praktika)

 601M053

3

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Užsienio kalba (italų) IV/IV

 601M052

2

                                                                       

Seminarai

 Kodas

Kreditai

Seminaras II

 601M060

-

                                                                                                                                                                                                  Iš viso IV semestre: 30 kreditų

 

V Semestras

 

Privalomieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Lotynų kalba V/V

 601M032

3

Graikų kalba

 601M021

4

Bendras Šventojo Rašto įvadas

 601M06

4

Fundamentinė teologija

 601M019

7

Bendroji  moralės teologija

 601M07

4

Ekumenizmas ir Orientalinė teologija

 601M014

5

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Užsienio kalba (teologinė anglų/vokiečių) I/II

 601M066

3

                                                                                                                                                                                                Iš viso V semestre: 30 kreditų

 

VI Semestras

 

Privalomieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Bažnytinė muzika

 601M04

3

Dogmų teologija I/VI

 601M010

4

Dvasingumo teologija

 601M013

5

Specialioji moralės teologija I/III

 601M048

3

Patrologija

 601M041

6

Bažnyčios istorija I/II

 601M02

6

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Užsienio kalba (teologinė anglų/vokiečių) II/II

 601M066

3

                      

Seminarai

 Kodas

Kreditai

Seminaras III

 601M061

-

                                                                                                                                                                                                  Iš viso VI semestre: 30 kreditų

 

VII Semestras
 
 

Privalomieji dalykai

Kodas

Kreditai

Specialioji moralės teologija II/III

601M048

3

Dogmų teologija II/VI

601M010

4

Senojo Testamento egzegezė I/II

601M047

6

Bažnyčios istorija II/II

601M02

5

Pedagogika

601M042

4

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Meno istorija

 601M033

4

Bažnytinio giedojimo pratybos ir praktika I/III

 601M09

4

                                                                                                                                                                                                Iš viso VII semestre: 30 kreditų

 

VIII Semestras

 

Privalomieji dalykai

Kodas

Kreditai

Specialioji moralės teologija III/III

 601M048

4

Dogmų teologija III/VI

 601M010

4

Senojo Testamento egzegezė II/II

 601M047

5

Katechetinė – pedagoginė praktika

 601M055

7

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Bioetikos problemos

 601M08

3

Lietuvos Bažnyčios istorija

 601M028

3

Bažnytinio giedojimo pratybos ir praktika II/III

 601M09

4

              

Seminarai

 Kodas

Kreditai

Seminaras IV

 601M062

-

                                                                                                                                                                                               Iš viso VIII semestre: 30 kreditų

 

IX Semestras

 

Privalomieji dalykai

Kodas

Kreditai

Bažnytinė teisė I/III

 601M05

8

Dogmų teologija IV/VI

 601M010

3

Pastoracinė teologija ir pastoracinė psichologija (su praktika)

 601M040

9

Naujojo Testamento egzegezė I/II

 601M037

6

 

Pasirenkamieji dalykai

 Kodas

Kreditai

Bažnytinio giedojimo pratybos ir praktika III/III

 601M09

4

                                                                                                                                                                                                 Iš viso IX semestre: 30 kreditų

 

X Semestras

 

Privalomieji dalykai

Kodas

Kreditai

Retorikos ir homiletikos įvadas

 601M065

7

Dogmų teologija V/VI

 601M010

3

Liturgika (su liturgine praktika) I/II

 601M030

5

Bažnytinė teisė II/III

 601M05

9

Naujojo Testamento egzegezė II/II

 601M037

6

 

Seminarai

 Kodas

Kreditai

Seminaras V

 601M063

-

                                                                                                                                                                                                 Iš viso X semestre: 30 kreditų

 

XI Semestras

 

Privalomieji dalykai

Kodas

Kreditai

Bažnyčios socialinis mokymas

 601M03

4

Bažnytinė teisė III/III

 601M05

8

Dogmų teologija VI/VI

 601M010

4

Liturgika (su liturgine praktika) II/II

 601M030

7

Homiletika (su praktika)

 601M022

7

                                                                                                                                                                                                 Iš viso XI semestre: 30 kreditų

 

XII Semestras

 

Privalomieji dalykai

Kodas

Kreditai

Baigiamasis darbas

 601M056

18

Baigimasis egzaminas

 601M057

12

 

Seminarai

Kodas

Kreditai

Seminaras VI

 601M064

-

                                                                                                                                                                                                 Iš viso XII semestre: 30 kreditų