Svarbesnių įvykių kalendorius

TELŠIŲ VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJA

2018 m. pavasario semestras: Svarbesnių Seminarijos įvykių kalendorius

 

Data

Savaitės d.

Įvykis

Ypatumai

01.08

pirmadienis

Pavasario semestro pradžia.

Klierikai grįžta į seminariją sausio 7 d. vakare.

01.13

šeštadienis

Laisvės gynėjų diena.

Klierikai dalyvauja 17 val. minėjime bei 18 val. šv. Mišiose Katedroje.

01.14

sekmadienis

Palaiminimų sekmadienis.

Mėnesio susikaupimo diena.

01.18-01.25

ketvirtadienis

Maldos savaitė už krikščionių vienybę.

Į visuotinę maldą įdedame invokaciją melsti krikščionių vienybės.

Taip pat žiūrėti Romos Mišiolas, p. 1025-1029; Liturginis maldynas , p. 208; KKŽ , 1985, p. 43-53.

02.02

penktadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Iškilmėse dalyvauja visa seminarija.

Akmenės dekanatas.

02.04

sekmadienis

Palaiminimų sekmadienis.

Mėnesio susikaupimo diena.

02.14

trečiadienis

Pelenų Trečiadienis. Gavėnios pradžia.

Šv. Mišios Katedroje.

02.16

penktadienis

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų.      

Paskaitų nebus. Visi klierikai dalyvauja 12 val. iškilmingose Šv. Mišiose Katedroje bei minėjime.

03.02

penktadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Iškilmėse dalyvauja visa seminarija. Šilalės dekanatas.

03.03

šeštadienis

Šv. Kazimiero Lietuvos globėjo Šv. Mišios.

Visa seminarija dalyvauja 12 val. iškilmingose šv. Mišiose.

03.04

sekmadienis

Palaiminimų sekmadienis.

Mėnesio susikaupimo diena.

03.11

šeštadienis

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

 

Paskaitų nebus. Visi klierikai dalyvauja 12 val. iškilmingose Šv. Mišiose Katedroje. Išvakarėse Seminarija dalyvauja Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojime Telšių Žemaitės dramos teatre.

03.22 -24

ketvirtadienis – šeštadienis

Gavėnios rekolekcijos.

Šiomis dienomis klierikai dalyvaus rekolekcijose, todėl paskaitų nebus.

03.29

ketvirtadienis

Didysis Ketvirtadienis, Šv. Chrizmos Mišios, Kunigystės ir Eucharistijos įsteigimo minėjimas; Kunigų susirinkimas.

Paskaitų nebus. Visi klierikai dalyvauja 11 val. Krizmos Šv. Mišiose Katedroje. Klierikai išvyksta Didžiojo Tridienio liturginei-pastoracinei praktikai. Po jos prasideda klierikų Velykų atostogos.

04.13

penktadienis

Velykų atostogų pabaiga.

Klierikai grįžta į seminariją pietums. Po jų išvyktume į Vilnių.

04.14

šeštadienis

Tarpseminarinės tinklinio varžybos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

 

04.22

sekmadienis

Gerojo Ganytojo sekmadienis.

Meldžiamės už pašaukimus, Liturginis maldynas,  p. 181.

04.28

šeštadienis

Jaunuolių diena Kunigų Seminarijoje.

 

04.29

sekmadienis

Palaiminimų sekmadienis.

Mėnesio susikaupimo diena.

05.01

antradienis

Gegužinės pamaldos prie Liurdo Palangoje.

Po pietų klierikai vyksta į pamaldas Palangoje.

05.02

pirmadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Iškilmėse dalyvauja visa seminarija. Telšių dekanatas.

05.14

pirmadienis

Pavasario semestro egzaminų sesijos pradžia

 

05.18

penktadienis

Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas.

Kun. Tomas Domarkas gins rašto darbą religijos mokslų magistro kvalifikacijai gauti.

05.27

sekmadienis

Palaiminimų sekmadienis.

Mėnesio susikaupimo diena.

06.01

penktadienis

Šv. Justinas, Telšių vyskupijos globėjas.

Klierikai dalyvauja 12 val. šv. Mišiose Katedroje. Pavasario semestro egzaminų sesijos pabaiga.

06.02

šeštadienis

Mokslo metų pabaiga Žemaičių Kalvarijoje.

Privalomas visų klierikų dalyvavimas. Tą pačią dieną klierikai išvyksta atlikti birželio mėn. pastoracinę – katechetinę praktiką. Gargždų dekanato diena.