Svarbesnių įvykių kalendorius

TELŠIŲ VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJA

2017 m. pavasario semestras: Svarbesnių Seminarijos įvykių kalendorius

Data

Savaitės d.

Įvykis

Ypatumai

01.09

pirmadienis

Pavasario semestro pradžia

Klierikai grįžta į seminariją sausio 8 d. vakare

01.13

penktadienis

Laisvės gynėjų diena

Klierikai dalyvauja 18 val. šv. Mišiose Katedroje bei minėjime

01.18

trečiadienis

Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas

Visiems klierikams bus visos popietinės paskaitos.

01.18-01.25

trečiadienis

Maldos savaitė už krikščionių vienybę.

Į visuotinę maldą įdedame invokaciją krikščionių vienybei pasiekti.

Taip pat žiūrėti Romos Mišiolas, p. 1025-1029; Liturginis maldynas , p. 208; KKŽ , 1985, p. 43-53.

01.27

penktadienis

Kasmėnesinė klierikų susikaupimo diena

Seminarijoje vyks susikaupimo valandos.

02.02

ketvirtadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Iškilmėse dalyvauja visa seminarija.

Akmenės dekanatas.

02.16

ketvirtadienis

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena    

Paskaitų nebus. Visi klierikai dalyvauja 12 val. iškilmingose Šv. Mišiose Katedroje bei minėjime

02.20

pirmadienis

Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas.

Visiems klierikams bus visos popietinės paskaitos.

02.24

penktadienis

Kasmėnesinė klierikų susikaupimo diena.

Iš ryto seminarijoje vyks susikaupimo valandos.

03.01

trečiadienis

Pelenų Trečiadienis. Gavėnios pradžia.

Šv. Mišios Katedroje.

03.02

ketvirtadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

Iškilmėse dalyvauja visa seminarija. Šilalės dekanatas.

03.04

šeštadienis

Šv. Kazimiero Lietuvos globėjo Šv. Mišios Vėžaičiuose

Paskaitų nebus. Visa seminarija dalyvauja 12 val. iškilmingose šv. Mišiose

03.11

šeštadienis

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Paskaitų nebus. Visi klierikai dalyvauja 12 val. iškilmingose Šv. Mišiose Katedroje. Išvakarėse Seminarija dalyvauja Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojime Telšių Žemaitės dramos teatre

03.20

pirmadienis

Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas

Visiems klierikams bus visos popietinės paskaitos. Bus teikiami Lektorių skyrimai.

04.06-08

ketvirtadienis – šeštadienis

Gavėnios rekolekcijos

Šiomis dienomis klierikai dalyvaus rekolekcijose, todėl paskaitų nebus

04.13

ketvirtadienis

Didysis Ketvirtadienis, Šv. Chrizmos Mišios, kunigystės ir Eucharistijos įsteigimo minėjimas; Kunigų susirinkimas

Paskaitų nebus. Klierikai išvyksta Didžiojo Tridienio liturginei-pastoracinei praktikai. Po jos prasideda klierikų Velykų atostogos

05.01

pirmadienis

Velykų atostogų pabaiga

Gegužinės pamaldos prie Liurdo Palangoje

Klierikai grįžta į seminariją pietums.

Po pietų klierikai vyksta į pamaldas.

05.02

pirmadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

Iškilmėse dalyvauja visa seminarija. Telšių dekanatas.

05.06

šeštadienis

Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarės

Meldžiamės už pašaukimus, Liturginis maldynas,  p. 181.

Ministrantų diena Kunigų Seminarijoje.

05.15

pirmadienis

Pavasario semestro egzaminų sesijos pradžia

 

05.18

ketvirtadienis

Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas

Egzaminai galimi tik po pietų. Magistrinių darbų gynimas.

05.26

penktadienis

Klierikų susikaupimo diena. Pavasario semestro egzaminų sesijos pabaiga

Seminarijoje vyks susikaupimo valandos

06.01

ketvirtadienis

Šv. Justinas, Telšių vyskupijos globėjas.

Klierikai dalyvauja 12 val. šv. Mišiose Katedroje

06.02

penktadienis

Mokslo metų pabaiga Žemaičių Kalvarijoje

Privalomas visų klierikų dalyvavimas. Tą pačią dieną klierikai išvyksta atlikti birželio mėn. pastoracinę – katechetinę praktiką. Gargždų dekanato diena.