Svarbesnių įvykių kalendorius

Svarbesnių Seminarijos įvykių kalendorius

 

Data

Savaitės diena

Įvykis

Ypatumai

09.04

pirmadienis

Mokslo metų atidarymas. Dėstytojų posėdis.

Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Dėstytojų posėdis prasidės 10 val. Klaipėdos dekanatas.

09.05-09.07

antradienis-ketvirtadienis

Rudens rekolekcijos.

Klierikai dalyvaus rudens rekolekcijose Žemaičių Kalvarijos rekolekcijų namuose.

09.08

penktadienis

Kelionė į Šiluvos atlaidus.

Į atlaidus vyksta visi kursai.

09.16

šeštadienis

Išvykstame į Švėkšną

Paminklo pašventinimas Švėkšnoje 1918 metų Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Kazimierui Steponui Šauliui. Pusryčiai 8 val.

10.01

sekmadienis

Rožinio pamaldos Palangoje prie Lurdo.

Visi klierikai vyksta į pamaldas. Pamaldų pradžia 17 val.

10.02

pirmadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Vyks dvi pirmosios paskaitos. Atlaiduose dalyvauja visa seminarija. Šilalės dekanatas.

10.08

sekmadienis

Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslo vainikavimo metinės.

Dalyvauja visa seminarija.

10.31

antradienis

Kasmėnesinė susikaupimo diena. Rudens atostogų pradžia.

Iš ryto seminarijoje vyks susikaupimo valandos. Klierikai po pietų išvyksta į gimtąsias parapijas.

11.06

pirmadienis

Rudens atostogų pabaiga.

Klierikai grįžta į kunigų seminariją iki vakarienės po kurios išvykstame į Vilniaus kunigų seminariją nakvynei.

11.07-

11.11

antradienis-

šeštadienis

Išvykstame į Romą.

7:15 val. išskrendame lėktuvu. Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejaus renginių uždarymas ir padėka Romoje.

11.15

trečiadienis

Atlaidai Aušros Vartuose

Išvykstame į Vilnių po pietų. Šv. Mišios už seminaristus šv. Teresės bažnyčioje bus aukojamos 19:00 val.

11.26

sekmadienis

Įvilktuvės

Kristaus Karaliaus iškilmė. 10 val. Katedroje Kunigystės kandidato skyrimai klier. Rokui Maziliauskiui ir įvilktuvės.

12.02

pirmadienis

Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

Vyks pirmosios dvi paskaitos. Žemaičių Kalvarijos dekanatas.

12.05

pirmadienis

Rudens sesijos pradžia.

 

12.08

ketvirtadienis

Šv. Mišios Telšių mažojoje bžn.

12 val. šv. Mišios Telšių Ėmimo į dangų bžn.

12.16

šeštadienis

Vysk. Nom. Dariaus Trijonio konsekracija.

Po pusryčių išvykstame į Vilnių. Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje 12:00 val.

12.21

ketvirtadienis

Rudens sesijos pabaiga.

 

12.22

penktadienis

Kalėdų atostogų pradžia.

Tą dieną bus vyskupijos kunigų susirinkimas (Kūčios). Klierikai kartu su jiems paskirtųjų parapijų klebonais vyksta Kalėdų pastoracinei-liturginei praktikai iki 12.27 (trečiadienis).

01.07

sekmadienis

Kalėdų atostogų pabaiga.

Klierikai grįžta į Seminariją iki vakarienės. Paskaitos įprastine tvarka prasideda nuo sausio 8 d.