Studentai

Lietuvos kunigų seminarijų propedeutinis kursas

Propedeutinis kursas 2019-20 mokslo metai

Studentas

Gimimo metai

Parapija, (arki) vyskupija

Jokūbas Juškevičius

1999 04 01

Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija (Telšių)

Ignas Šopaga

1999 11 18

Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai parapija (Telšių)

Saulius Nojus Skomantas

2000 11 18

Alytaus Šv. Kazimiero parapija (Vilkaviškio)

Ernestas Aleksandravičius

1991 01 21

Vilniaus Šv.Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapija (Vilniaus)

Arminas Ruzas

2000 10 10

Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapija (P)

Kristijonas Gusčius

1995 06 06

Šv.Rapolo  parapija (Vilniaus)

Artur Martyniuk

1986 04 01

Lentvario Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai parapija (Vilniaus)

Audrius Sargelis

1985 06 19

Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus atradimo parapija (Kaišiadorių)