Paskaitų tvarkaraštis

TELŠIŲ VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJA

2017/2018 m. m. Rudens semestras.

Paskaitų tvarkaraštis

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Pirmadienis

900-945

1

Lotynų k. I/IV

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Lotynų k. I/IV

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Bendras šv. Rašto įvadas

(Dr. I. Gudauskienė)

Liturgika su praktika I/II

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

955-1040

2

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Logika (pratybos)

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Bendras šv. Rašto įvadas

(Dr. I. Gudauskienė)

Liturgika su praktika I/II

 (Kan. lic. V. Gudeliūnas)

1050-1135

3

Liturgikos įvadas

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

Liturgikos įvadas

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

Fundamentinė teol. (pratybos)

(Kan. dr. V. Gedgaudas)

NT egzegezė I/II

(Dr. I. Gudauskienė)

1145-1230

4

Liturgikos įvadas

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

Liturgikos įvadas

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

Fundamentinė teol. (pratybos)

(Kan. dr. V. Gedgaudas)

NT egzegezė I/II

(Dr. I. Gudauskienė)

1500-1545

5

 

 

 

 

1555-1640

6

 

 

 

 

1650-1735

7

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

II teologijos kursas

Antradienis

900-945

1

Biblinė Išganymo istorija

(Dr. I. Gudauskienė)

Filosofijos įvadas (pratybos)

(Kun. lic. V. Poškus)

Lotynų k. IV/IV

(Mgr. L. Raudytė)

Dievo tauta

(Prel. dr. J. Šiurys)

955-1040

2

Biblinė Išganymo istorija

(Dr. I. Gudauskienė)

Filosofijos įvadas (pratybos)

(Kun. lic. V. Poškus)

Bendroji moralės teologija (Kun. dr. D. Trijonis

Dievo tauta

(Prel. dr. J. Šiurys)

1050-1135

3

Italų k. I/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Italų k. I/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Bendroji moralės teologija (Kun. dr. D. Trijonis

NT egzegezė I/II

(Dr. I. Gudauskienė)

1145-1230

4

Asmens kultūros pagrindai

(Kun. dr. R. Norkus)

Logika (pratybos)

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Bendroji moralės teologija (Kun. dr. D. Trijonis

NT egzegezė I/II

(Dr. I. Gudauskienė)

1500-1545

5

Anglų k.

(Mgr. J. Damanskienė)

Anglų k.

(Mgr. J. Damanskienė)

 

 

1555-1640

6

 

 

 

 

1650-1735

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

II teologijos kursas

Trečiadienis

900-945

1

Biblinė Išganymo istorija

(Dr. I. Gudauskienė)

Filosofijos įvadas

(Kun. lic. V. Poškus)

 

Bendrosios normos

(Kun. dr. M. Venskus)

955-1040

2

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

(kan. lic. A. Sabaliauskas)

Filosofijos įvadas

(Kun. lic. V. Poškus)

Bendras šv. Rašto įvadas

(Dr. I. Gudauskienė)

Bendrosios normos

(Kun. dr. M. Venskus)

1050-1135

3

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

(kan. lic. A. Sabaliauskas)

Filosofijos įvadas

(Kun. lic. V. Poškus)

Graikų k.

(Mgr. L. Raudytė)

Pareiga šventinti

(Kun. dr. M. Venskus)

1145-1230

4

Lotynų k. I/IV

(kan. lic. A. Sabaliauskas)

Lotynų k. I/IV

(kan. lic. A. Sabaliauskas)

Lotynų k. IV/IV

(Mgr. L. Raudytė)

Pareiga šventinti

(Kun. dr. M. Venskus)

1500-1545

5

Teol. anglų k.

(Kun. lic. V. Poškus)

Anglų k.

(Mgr. J. Damanskienė)

Teol. anglų k.

(Kun. lic. V. Poškus)

 

1555-1640

6

Teol. anglų k.

(Kun. lic. V. Poškus)

 

Teol. anglų k.

(Kun. lic. V. Poškus)

 

1650-1735

7

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Ketvirtadienis

900-945

1

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

955-1040

2

Dvasinio gyvenimo pagrindai

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Logika

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Fundamentinė teol.

(Kan. dr. V. Gedgaudas)

Dievo tauta (pratybos)

(Prel. dr. J. Šiurys)

1050-1135

3

Dvasinės literatūros analizė

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Logika

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Fundamentinė teol.

(Kan. dr. V. Gedgaudas)

Dogmų teol. (mariologija) (Mons. prof. dr. A. Ramonas)

1145-1230

4

 

Logika

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Fundamentinė teol.

(Kan. dr. V. Gedgaudas)

Dogmų teol. (mariologija) (Mons. prof. dr. A. Ramonas)

1500-1545

5

 

Gamtos filosofija

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Lotynų k. IV/IV

(Mgr. L. Raudytė)

 

1555-1640

6

 

Gamtos filosofija

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Graikų k.

(Mgr. L. Raudytė)

 

1650-1735

7

 

Gamtos filosofija

(Kun. dokt. T. Kaulius)

 

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

II teologijos kursas

Penktadienis

900-945

1

Lectio divina

(Kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

955-1040

2

Bendroji mokslo metodologija

(Kun. lic. T. Žlibinas)

Bendroji mokslo metodologija

(Kun. teol. lic. T. Žlibinas)

Ekumenizmas ir Orientalinė teol.

(Kun. dr. A. Vaitkevičius)

NT egzegezė I/II (pratybos)

(Dr. I. Gudauskienė)

1050-1135

3

Bendroji mokslo metodologija

(Kun. lic. T. Žlibinas)

Bendroji mokslo metodologija

(Kun. teol. lic. T. Žlibinas)

Ekumenizmas ir Orientalinė teol.

(Kun. dr. A. Vaitkevičius)

NT egzegezė I/II (pratybos)

(Dr. I. Gudauskienė)

1145-1230

4

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Ekumenizmas ir Orientalinė teol.

(Kun. dr. A. Vaitkevičius)

NT egzegezė I/II (pratybos)

(Dr. I. Gudauskienė)

1400-1445

5

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

NT egzegezė I/II (pratybos)

(Dr. I. Gudauskienė)

1455-1540

6

Italų k. I/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Italų k. I/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Bažn. muzika III/III

(Kun. dr. S. Stumbra)

1550-1635

7

 

 

 

Bažn. muzika III/III

(Kun. dr. S. Stumbra)

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

II teologijos kursas

Šeštadienis

900-945

1

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Gamtos filosofija (pratybos)

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Bendrosios normos (pratybos)

(Kun. dr. M. Venskus)

955-1040

2

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Gamtos filosofija (pratybos)

(Kun. dokt. T. Kaulius)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Pareiga šventinti (pratybos)

(Kun. dr. M. Venskus)

1050-1135

3

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Lotynų k. I/IV (pratybos)

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1145-1230

4

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1600-1645

5

 

 

 

 

1700-1800

6