Paskaitų tvarkaraštis


2016/2017 m. m. pavasario semestras. Paskaitų tvarkaraštis

Diena

Darbo valandos

Valandos Nr.

I filosofijos kursas

II filosofijos kursas

II teologijos kursas

Pirmadienis

845-930

1

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

940-1025

2

Teologijos įvadas

(Kan. teol. lic. A. Sabaliauskas)

Teologijos įvadas

(Kan. teol. lic. A. Sabaliauskas)

ST egzegezė II/II

(Doc. dr. I. Gudauskienė)

1035-1120

3

Giedojimas

(Mgr. V. Budreckis)

Giedojimas

(Mgr. V. Budreckis)

ST egzegezė II/II

(Doc. dr. I. Gudauskienė)

1200-1230

 

Šv. Mišios lotynų k.

Giesmės lot. k. (vad. V. Budreckis)

Šv. Mišios lotynų k.

Giesmės lot. k. (vad. V. Budreckis)

Šv. Mišios lotynų k.

Giesmės lot. k. (vad. V. Budreckis)

1405-1450

4

Giedojimas

(Mgr. V. Budreckis)

Giedojimas

(Mgr. V. Budreckis)

Giedojimas

(Mgr. V. Budreckis)

1500-1545

5

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Bažn. muzika

(mgr. V. Budreckis)

1555-1640

6

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1650-1735

7

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

 

 

Diena

Darbo valandos

Valandos Nr.

I filosofijos kursas

II filosofijos kursas

II teologijos kursas

Antradienis

845-930

1

Lotynų k. II/V

(Mgr. L. Raudytė)

Italų kalba IV/IV (pratybos)

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

940-1025

2

Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Lotynų k. IV/V

(Mgr. L. Raudytė)

Katechetinė – pedagoginė praktika

(Mons. eduk. m. lic. R. Gudlinkis)

1035-1120

3

Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Etika (pratybos)

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Katechetinė – pedagoginė praktika

(Mons. eduk. m. lic. R. Gudlinkis)

1130-1215

4

Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Etika (pratybos)

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Katechetinė – pedagoginė praktika (pratybos)

(Mons. eduk. m. lic. R. Gudlinkis)

1405-1450

 

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Etika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1500-1545

5

Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Etika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1555-1640

6

Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Etika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1650-1735

7

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Etika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

 

 

Diena

Darbo valandos

Valandos Nr.

I filosofijos kursas

II filosofijos kursas

II teologijos kursas

Trečiadienis

845-930

1

Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Seminaras I (pasirinktinai)

Seminaras I (pasirinktinai)

940-1025

2

Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Spec. moralės teologija (pratybos)

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

1035-1120

3

Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Filosofijos istorijos pratybos (Kun. fil. lic. V. Poškus)

Spec. moralės teologija

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

1130-1215

4

Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Filosofijos istorijos pratybos (Kun. fil. lic. V. Poškus)

Spec. moralės teologija

(Kun. teol. dr. D. Trijonis)

1500-1545

5

Filosofijos istorijos pratybos (Kun. fil. lic. V. Poškus)

Filosofijos istorija III/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1555-1640

6

Filosofijos istorijos pratybos (Kun. fil. lic. V. Poškus)

Filosofijos istorija III/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1650-1735

7

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Filosofijos istorija III/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

2000-2100

8

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Filosofijos istorija III/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

 

 

Diena

Darbo valandos

Valandos Nr.

I filosofijos kursas

II filosofijos kursas

II teologijos kursas

Ketvirtadienis

845-930

1

Seminaras I (pasirinktinai)

Religijos ir Dievo filosofija

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Bioetika

(Kun. teol. dr. A. Vaitkevičius)

940-1025

2

Italų kalbos pratybos

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Religijos ir Dievo filosofija

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Bioetika

(Kun. teol. dr. A. Vaitkevičius)

1035-1120

3

Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Religijos ir Dievo filosofija

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dogmų teologija III/VI (Pneumatologija, Charitologija)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

1130-1215

4

Psichologija

(Mgr. V. Benaitienė)

Religijos ir Dievo filosofija

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dogmų teologija III/VI (Pneumatologija, Charitologija)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

1500-1545

5

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Lotynų kalbos pratybos

(Mgr. L. Raudytė)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1555-1640

6

Lotynų kalbos pratybos

(Mgr. L. Raudytė)

Katechetikos metodologija

(su katechetine praktika)

(Mons. eduk. m. lic. R. Gudlinkis)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1650-1735

7

Savarankiškas darbas bibliotekoje

 

Savarankiškas darbas bibliotekoje

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Valandos Nr.

I filosofijos kursas

II filosofijos kursas

II teologijos kursas

Penktadienis

845-930

1

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

940-1025

2

Italų kalba II/IV

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Italų kalba IV/IV

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Lietuvos Bažnyčios istorija

(kan. teol. lic. A. Sabaliauskas)

1035-1120

3

Italų kalba II/IV

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Italų kalba IV/IV

(Kan. teol. lic. V. Ačas)

Lietuvos Bažnyčios istorija

(kan. teol. lic. A. Sabaliauskas)

1130-1215

4

Teologijos įvadas

(Kan. teol. lic. A. Sabaliauskas)

Teologijos įvadas

(Kan. teol. lic. A. Sabaliauskas)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1500-1545

5

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

ST egzegezė II/II pratybos

(Doc. dr. I. Gudauskienė)

1555-1640

6

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

ST egzegezė II/II pratybos

(Doc. dr. I. Gudauskienė)

1650-1735

7

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

ST egzegezė II/II pratybos

(Doc. dr. I. Gudauskienė)

 

 

Diena

Darbo valandos

Valandos Nr.

I filosofijos kursas

II filosofijos kursas

II teologijos kursas

Šeštadienis

815-900

1

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(kun. teol. lic. S. Tomošaitis)

910-955

2

Metafizika (pratybos)

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Religijos ir Dievo filosofija (pratybos)

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dogmų teologija III/VI pratybos (Pneumatologija, Charitologija)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

1005-1050

3

Metafizika (pratybos)

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Religijos ir Dievo filosofija (pratybos)

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1100-1145

4

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Katechetikos metodologija

(su katechetine praktika)

(Mons. eduk. m. lic. R. Gudlinkis)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1155-1240

5

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Katechetikos metodologija

(su katechetine praktika)

(Mons. eduk. m. lic. R. Gudlinkis)

Savarankiškas darbas bibliotekoje