Seminarijoje lankėsi gimnazistai iš Skuodo

2019 spalio 22 dieną seminarijoje lankėsi Skuodo kan. P. Žadeikio gimnazijos abiturientai, lydimi lietuvių kalbos ir litertūros mokytojų. Jie seminarijoje išgyveno pamoką "kitaip".

Apžiūrėję seminariją susėdo diskusijai/pokalbiui apie V. Mykolaičio-Putino romaną "Altorių šešėlyje", mąstydami ir diskutuodami apie kunigo ir žmogaus pašaukimą.
Džiugino jaunų žmonių žingeidumas ir noras atrasti save, savo pašaukimą Kūrėo dovanotame gyvenime.