Seminarija Aušros vartų atlaiduose

Lapkričio 14 d., Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos bendruomenė vyko, kartu su kitų Lietuvos seminarijų bendruomenėmis, į Vilniaus Aušros vartų šventovę, Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidų.

Visų Lietuvos kunigų seminarijų vadovai ir klierikai kartu šventė  Šventąsias Mišias, kurioms vadovavo bei homiliją sakė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič.

Homilijoje rektorius akcentavo, kad kunigystės kelias yra labai atsakingas, kad tai labai didelė Dievo dovana. Eucharistijos metu giedojo Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijų jungtinis choras, kuriam vadovavo Živilė Tamaševičienė. 

Klier. Dovydas Paulikas (Telšių vyskupija)

Informacija naudota pagal http://www.kks.lcn.lt