Pašaukimas (video)

Kodėl jaunuolis renkasi kungystės gyvenimo būdą? Kun. Andriejus Sabaliauskas pasakoja, jog pašaukimą tapti kunigu išgirsta retas. Kokios to priežastys?