Paroda seminarijoje

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje žinomos dailininkės, scenografės ir padagogės Sofijos Kanaverskytės darbų paroda "Lietuvos valdovai". projektas žymi talentingos menininkės 50 metį.Pirmuosius Barboros Radvilaitės portretu S. Kanaverskytė pradėjo kurti 2007 m. aplikavimo ir siuvinėjimo būdu. Pirmasis kūrinys inspiravo ir kitus. Per pastaruosius metus menininkė sukūrė visą galeriją darbų, eksponuojamų šioje parodoje.

"Tai apibendrinti valdovų atvaizdai, juose nesiekiau portretinio panašumo. To ir neįmanoma, naudojant dekoratyvinio aplikavimo techniką. Audinių skiautėmis, mezginiais, spalvotomis ir auksinėmis juostomis, karoliukais, siuvinėjimu norėjau atskleisti istorinės prabangos spindesį. Kaip teatre paprastomis priemonėmis "apgaunamas" žiūrovas, taip ir čia kūriau menamą istorinę tiesą. Siekiau dekoratyvaus poetiškumo, spalvinio charakterių perteikimo, taiklaus detalės panaudojimo. Ši paroda- mano giesmė didngai Lietuvos praeičiai. Tai noras išreikšti meilę Lietuvai, kurios praeities garbę bando savintis kaimynai. Taip aš kovoju už LIETUVĄ,- sako S. Kanaverskytė.

Eksponuojamos valdovų vėliavos: Mindaugas, Morta, Gediminas, Algirdas, Vytautas, Jofgaila, Aleksandras, Barbora Radvilaitė, Žygimantas Augustas, taip pat sakralinės Šv. Kazimieras,  Aušros vartų Marijos Gailestingumo motinos vėliavos.

Parodą galima aplankyti susitarus su seminarijos administratore.