Ministrantų diena Klaipėdoje

Šiais 2016 m. gausus Ministrantų būrys susirinko į Klaipėdą. Klaipėdos šv. Juozapo darbininko parapijos klebonas Kan. Vladas Gedgaudas maloniai priėmė visus altoriaus patarnautojus į parapijos titulinius šv. Juozapo atlaidus. Mažieji Kristaus draugai susitiko draugus, klausėsi katechezės, linksmai žaidė, dalyvavo šv. Mišiose, vaišinosi agapėje ir aplankė Klaipėdos karines jūrų pajėgas.

Buvo smagu, gausu Dievo malonių ir daug gražių įspūdžių.

Keliatas foto akimirkų iš šventės.