Lankėsi dvasininkų kongregacijos sekretorius

Šių metų birželio 12 dieną, Telšių kunigų seminarijoje su oficialiu darbo vizitu lankėsi Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. Jorge Carlos Patrón Wong.
Garbingas svečias susitiko su Telšių vyskupu JE Kęstučiu Kėvalu, rektoriumi kun. doc. dr. Sauliumi Stumbra, sekretoriumi kun. R. Liuberskiu.
Besikeičiančiame pasaulyje Bažnyčia ieško būdų kaip atsiliepti į naujus iššūkius. Vienas iš būdų yra keisti  pasiruošimo kunigystei formacijos metodą, būti arčiau Svečias pristatė Bažnyčios mintis apie naują kunigų ruošimo koncepciją, pagal Dvasininkų kongregacijos papildytą Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis dokumentą Kunigystės pašaukimo dovana, išleistą 2016 m. Jo pagrindinė mintis, kad  besiruošiančių kunigystei kandidatų formacija yra suskirstyta į etapus, į propedeutinį etapą, filosofinį arba mokinystės, teologinį arba išdėstymo, pastoracinį arba pašaukimo sintezės, su savo skirtingomis užduotimis, skirtingomis formacijos vietomis, skirtinga formuotojų komanda. Taigi laukia sunkus darbas įgyvendinti naują formacijos metodą konkrečiai mūsų šalies aplinkoje.