„Kaip atpažinti dvasinį pašaukimą ir atsiliepti į jį“ (audeo)

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus: „Kaip atpažinti dvasinį pašaukimą ir atsiliepti į jį“.  Marijos radijas