Ką veikia klierikai Seminarijoje? (video)

 

Šiuo video su Lietuvos Bažnyčia džiugiai dalinasi Campos vyskupijos (Brazilija)

Šv. Jono Marijos Vianėjaus kunigų seminarijos rektorius kun. Marco Antônio Pinheiro Areas.

Iš brazilų kalbos vertė sesuo vienuolė Gabriela Cristina Triervailer, PMMI.