Išvyka į Marijampolę

Telšių kunigų seminarijos bendruomenė sausio 27 d. dalyvavo palaimintojo Jurgio Matulaičio 90-ųjų mirimo metinių minėjime ir atlaiduose.

Marijampolės pilnutėliame klausytojų dramos tetre J. E. vysk. Sigitas Tamkevičius konferencijos metu kalbėjo tema: Arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ųjų metinių belaukiant: įvykio reikšmė anuomet. Kauno Arkivyskupas Emeritas pasidalino labai jautriomis ano meto sunkiomis akimirkomis, ir kartu viltingomis, džiugiomis nuotaikomis.

Po palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos organizuotos konferencijos seminarijos auklėtiniai dalyvavo šv. Mišiose Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Meldėmės prie palaimintojo relikvijų.

Foto iš Marijampolės atlaidų