Egzaminų periodas seminarijoje

Diak. Raimundas  Zimka po moralinės teologijos  kvalifikacinio egzamino magistro diplomui gauti kartu su dėstytojais: komisijos pirmininku Vysk. teol. dr. Kęstučiu Kėvalu, stujų prefektu kan. doc. dr. Vladu Gedgaudu, seminarijos rektoriumi kun. doc. dr. Sauliumi Stumbra, kun. dr. Andriumi Vaitkevičium.