Atvirų durų diena (nuotraukos)

Nuotraukos iš Atvirų durų dienos.

 

Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarija skelbia ATVIRŲ DURŲ DIENAS visiems jaunuoliams, kurie norėtų susipažinti su kunigų seminarijos bendruomene, su jų kasdienybe, sužinoti daugiau apie pašaukimą bei jo atpažinimo ženklus. Jei bent kartą šmėstelėjo mintis tarnauti Dievui atsiliepiant į Jo kvietimą bei tarnauti žmonėms padedant eiti išganymo link - tai gal Dievas kviečia kunigystei? Čia atvykę galėsite apie tai pasikalbėti, apmąstyti...

 

Sekančią dieną po Atvirų Durų dienos, kunigų seminarijos 5-ame aukšte vyksta Palaiminimų sekmadieniai. Jaunuoliams norintiems dalyvauti ir Palaiminimų sekmadienio programoje bus suteikta nakvynė iš šeštadienio į sekmadienį.

 

Smulkesnė informacija informaciniame plakate.