Dėstytojai ir publikacijos

 

Dėstytojas

Disciplina

Kontaktai

Rektorius – kun. teol. dr. Ramūnas NORKUS

Patrologija, Bendroji moralės teologija. Specialioji moralės teologija. Italų k.

Mob. tel. 8 (618) 60940,

El. paštas: tkseminarija@gmail.com

Studijų prefektas – kan. doc. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS

Filosofijos įvadas, Gamtos filosofija, Logika, Metafizika, Filosofijos istorija, Filosofinė antropologija, Religijos ir Dievo filosofija, Etika, Fundamentinė teologija, Orientalinė teologija

Mob. tel. (611) 02713,

El. paštas: vladas@libero.it

Dvasios tėvas – kun. relig. m. mgr., teol. lic. Saulius TOMOŠAITIS

Lectio divina, Dvasinės literatūros analizė

Mob. 8 (687) 80999,

El. paštas: saultomo@gmail.com

Prefektas formacijai – kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Šventojo Rašto pratybos, Užsienio kalba (lotynų), Patrologija, Bažnyčios istorija.

Mob. tel. 8 (616) 01275,

El.paštas:  andrius.sabaliauskas@gmail.com

Mokslo ir Studijų Tarybos pirmininkas – mons. prof. hab. teol. dr. Arvydas RAMONAS

Dogmų teologija, Homiletika

Mob. tel. 8 (682) 16645,

El. paštas:  arvydas.ramonas@outlook.com

Auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr. Jonas AČAS

Seminaras: Aktualūs moralės klausimai

Mob. tel. 8 (687) 85991,

El. paštas:  jonasacas@gmail.com

Kun. teol. dr. Andrius VAITKEVIČIUS

Bioetika, Ekumenizmas

Mob. tel. 8 (616) 42383,

El. paštas:  andriuvaitkeviciu@yahoo.com

Kun. doc. soc. m. dr. Saulius Stumbra

Bažnytinė muzika. Bažnytinis giedojimas

Mob. tel. 8 (687) 25915,

El. paštas:  saulius.stumbra@gmail.com

Mgr. Vidmantas BUDRECKIS

Bažnytinė muzika, Bažnytinis giedojimas

Tel. 8 (46) 25 9736,

Mob. tel. 8 (686) 21357,

El. paštas: vbudreckis@gmail.com

Doc.  hum. m. dr. Vacys VAIVADA

Lietuvos istorija

Mob. tel. 8 (672) 09728,

El. paštas: vacys.vaivada@gmail.com

Doc. human. m. dr. Liepa GRICIŪTĖ-ŠVEREBIENĖ

Meno istorija

Mob. tel. 8 (654) 25165,

El. paštas:  griciuteliepa@yahoo.de

Doc. teol. dr. Ingrida KAZAKEVIČIŪTĖ– GUDAUSKIENĖ

Bendras Šventojo Rašto įvadas, Šventojo Rašto egzegezė

El. paštas: tkseminarija@gmail.com

Doc. dr. Vaineta JUŠKIENĖ

Pedagogika

El. paštas: tkseminarija@gmail.com

Aktorius eduk. m. dr. Egidijus STANCIKAS

Retorika

Mob. tel. 8 (618) 16060

El. paštas: tkseminarija@gmail.com

Prel. bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Bažnytinė teisė

Mob. tel. 8 (687) 85993,

El. paštas:  juozasiurys@gmail.com

Kun. bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Bažnytinė teisė

Mob. tel. 8 (618) 51000,

El. paštas:  venskus.marius@gmail.com

Kan. bažn. t. dr. Algis GENUTIS

Bažnytinė teisė

Mob. tel. 8 (685) 33342,

El. paštas:  algisgenutis@gmail.com

Kan. bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS

Bažnytinė teisė

Tel. 8 (444) 60622,

El. paštas: remigutiss@gmail.com

Kan. bažn. t. lic. Domas GATAUTAS

Bažnytinė teisė

Mob. tel. 8 (687) 87987,

El. paštas: domaas@gmail.com

Kan. teol. lic. Viktoras AČAS

Ekleziologija, Pastoracinė teologija ir pastoracinė psichologija (su praktika)

Mob. tel. 8 (618) 22833,

El. paštas:  viktorasacas@gmail.com

Kan. teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS

Liturgika, Homiletika

Mob. tel. 8 (610) 05778,

El. paštas:  vygisgu@hotmail.com

Mons. eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS

Naujasis visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas, Katechetika, Katechetikos metodologija, Katechetinė – pedagoginė praktika

Mob. tel. 8 (687) 78921,

El. paštas: rimantas@libero.it

Kan. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

Bažnyčios socialinis mokymas

Mob. tel. 8 (687) 82988,

El. paštas:  viktoravicius@yahoo.it

Kun. fil. doktor. Tomas KAULIUS

Filosofinė antropologija, Logika, Gamtos filosofija, Etika

Mob. tel. 8 (626) 91661,

El. paštas: pasauliux@inbox.lt

Kun. fil. lic. Virgilijus POŠKUS

Filosofijos įvadas, Metafizika, Filosofijos istorija, Dievo filosofija, Religijos psichologija, Religijos filosofija, Užsienio kalba (teologinė anglų)

Mob. tel. 8 (687) 82990,

El. paštas:  vposkus@hotmail.com

Kun. teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS

Dvasingumo pagrindai, Dvasingumo teologija

Mob. tel. 8 (698) 17301,

El. paštas: krolandas@yahoo.it

Kun. teol. lic. Tomas ŽLIBINAS

Mokslinė metodologija

Mob. tel. 8(617) 18598,

El. paštas:  tamosiukasz@gmail.com

Psichologė mgr. Vanda BENAITIENĖ

Psichologija (bendroji + vystymosi (a. t.))

Tel. 8 (444) 74282,

El. paštas:  vbenaitiene@gmail.com

Mgr. Loreta RAUDYTĖ

Graikų ir Lotynų kalba

Tel. 8 (444) 32986,

El. paštas: raudytel@gmail.com

Mgr. Jūratė DAMANSKIENĖ

Užsienio kalba (anglų ir vokiečių)

Mob. tel. 8 (675) 71711

El. paštas: tkseminarija@gmail.com