Teatlygina Jums Dievas

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos paramos būdai:
 
Malda.
Labai dėkojame visiems kurie meldžiasi už naujus pašaukimus ir seminarijos bendruomenę. 
Už jus, mieli Geradariai, kiekvieną penktadienį yra aukojamos šv. Mišios už Geradarius ir jų intencijomis.
 
Maistu.
Kunigų Seminariją galima paremti maisto produktais (daržovėmis, vaisiais, mėsa ir pan.) už tai labai esame dėkingi Telšių vyskupijos parapijų Klebonams ir jų tikintiesiems, kad kiekvienais metais savo parama užtikrina naujų kunigų ruošimą.
 
Pinigine auka.
Visi kurie Telšių vyskupijoje kiekvieną šeštadienį bei Kunigų Seminarijos išlaikymui skirtų rinkliavų metu savo auka prisideda prie bažnyčioje daromos rinkliavos - peremia Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų Seminariją. Už tai labai dėkojame. Savo malda meldžiame jus visiems reikalingų Dievo malonių. 
 
Bankiniu piniginės aukos pavedimu.
Geredariai norintys Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų Seminariją paremti asmenine auka, tai gali padaryti bankiniu pavedimu.

Banko rekvizitai:

Pavadinimas: Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Įmonės kodas: 111966190

LT 814010042800061646 (EUR)

LT 134010042800011654 (USD)

AB DNB bankas, kodas 40100

Swift: AGBLLT2X

 

Parama pervedant 2 % gyventojų pajamų mokesčio.
Iš visos širdies dėkojame, kad prisidedate prie Telšių Vyksupo Vincento Borisevičiaus kunigų Seminarijos gerovės, skirdami 2 % gyventojų pajamų mokesčio. 
Paremti galite kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos užpildę gyventojų pajamų deklaraciją. Čia galite atsispausdinti deklaracijai reikalingą FR0512 formą.