Sutvirtinamieji aplankė kunigų seminariją

Šių metų lapkričio 4 d., net dviem autobusais Klaipėdos šv. Brunono parapijos sutvirtinamieji, kartu su savo klebonu br. Stanislovu išsiruošė aplankyti Ganytoją, kuris pavasarį jiems suteiks Sutvirtinimo Sakramentą. Jaunimas turėjo galimybę atlikti išpažintį Telšių Katedroje, dalyvauti vysk. Kęstučio Kėvalo aukojamose šv. Mišiose. Ganytojas pamokslo metu buvo labai artimas ir suprantamas atvykusiam jaunimui, jie ir juokėsi, ir rimtai mąstė, ir pasįrižimus darė.

Po to jaunieji piligrimai aplankė vyskupų kriptą esančią Telšių Katedros požemiuose, kur visi kartu pasimeldėme, kad kunigų seminarijos pirmasis rektorius vysk. Vincentas Borisevičius būtų iškeltas į altorių gretas.

Tokia gera nuotaika jaunieji šv. Brunono parapijiečiai aplankė ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Ne tik valgėme, juokavome bet ir į Telšių miestą pažvelgėme iš "pakščio skrydžio". Iš penktojo kunigų seminarijos aukšto atsiveria nuostabus vaizdas.

 

Ačiū Klaipėdos šv. Brunono parapijos klebonui br. Stanislovui už prasmingą viešnagę Telšiuose.

 

Telydi Dievo palaima visus besiruošiančius priimti šventuosius Sakramentus.

 

Daugiau foto iš susitikimo: spauskite čia.