Pradėti nauji mokslo metai

2019 metų rugsėjo 4 dieną, seminarijos koplyčioje šv. Mišiomis prasidėjo naujieji jau 30-ieji akademiniai metai. Nuo šių metų seminarijoje veikia visos Lietuvos kunigų seminarijų propedeutinis kursas. 

Šventajai Mišių aukai vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, generalvikaras ir propedeutinio kurso vadovas kan. Vilius Viktoravičius, rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra ir diakonas Valdemar Širvinski, propedeutinio kurso ugdytojas ir visų Lietuvos kunigų seminarijų auklėtiniai pradedantys studijas.

Šiais metais studijas pradeda 8 studentai propedeutiniame kurse ir 12 išlyginamosiose religijos mokslų magistro studijose.