J. Sąlygos paroda seminarijoje

Jūra - Dievo vargonai, kuriems nereikia natų, man pagroja kai pavargstu, kai kažkur klajoja mano mintys. Klausausi jos parašytos muzikos ir tampu jungtimi tarp saulės ir dangaus, jūros ir kranto.
Mano meninių fotografijų paroda “Jūros impresija” iškeliavo į Žemaitijos sostinę Telšius, į Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.

Taip apie šią savo fotografijų parodą apie jūrą pristatantis sako Jūrininkų ligoninės vadovas Jonas Sąlyga. Džiaugiamės galimybe susipažinti su šia paroda, ir pristatatyti ją visiems besilankantiems seminarijoje. Paroda yra V aukšte. Aplankyti galima susitarus su seminarijos vadovybe arba administratore.