Nuo 1927 m. kunigais pašventinti

283

mūsų seminarijos auklėtiniai